سمينار آموزشي فرصتهاي سرمايه گذاري

تاریخ انتشار : 1397/09/12

پيرو انتشار فراخوان سمينار آموزشي فرصتهاي سرمايه گذاري و اقبال بالاي اعضاي کانون براي حضور در اين سمينار، به اطلاع مي رساند سمينار رآس ساعت 8.30 هر دو روز 24 و 25 آذر ماه در نشاني :

تهران، خيابان قائم مقام فراهاني ، خيابان ميرزاحسني ، پلاک 18 ( ساختمان تشکلهاي اتاق بازرگاني تهران ) طبقه اول سالن امين الضرب برگزار خواهد شد.

از داوطلبان محترم تقاضا مي شود براي حفظ نظم سمينار و بهره مندي کامل رأس ساعت 8.30 در محل سالن حضور به هم رسانند.

ارائه کارت هويتي به منظور تأييد هويت ثبت نام کننده به همکاران شما در روابط عمومي کمک خواهد کرد.