پاسداشت آغاز دهمین سال فعالیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

تاریخ انتشار : 1395/11/25

مشروح خبر


بنا بر تصمیم شورای عالی کانون، در آغاز دهمین سال تأسیس این نهاد از مسئولین اقتصادی و بانکی که به بررسی طرح ها پیش از سرمایه گذاری اعتقاد دارند، دعوت به عمل آمد تا با گسترش این تفکر در عرصه سرمایه گذاری حرکت کشور در مسیر توسعه پایدار تسهیل گردد.
مهندس روح الله صادقلو، رییس پیشین شورای عالی کانون ضمن خوش آمد گویی به اعضاء و مهمانان بر لزوم ارتقای شرکت های مشاوره ای برای حفظ بقا تاکید کرد.
وی افزود: شرکت های مشاوره ای باید با رعایت اصول، اساس و استانداردها به تهیه طرح ها دست بزنند.
دکتر حمید پور محمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه نیز با برشمردن لزوم وجود نهادی مانند کانون گفت: 10 سال پیش کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به عنوان یک نهاد خودانتظام در کنار 6 نهاد مالی دیگر، با پیگیری بانک صنعت و معدن و حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شکل گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد فعالیت کانون مشاوران به سویی پیش برود که طرح های مورد نیاز دولت برای تامین مالی خارجی بویژه در فضای کنونی پسابرجام را تهیه کند و راهنمای سرمایه گذاران خارجی در زمان حضور در کشور باشد.
مهندس علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: اندیشه جهانی و نوآوری در کار دو عامل اصلی موفقیت شرکت های مشاوره ای بزرگ جهان است. برای نمونه در مرکز مالی لندن روزانه دستکم یک میلیون و 500 هزار نفر خدمات مالی خود را به دورترین نقاط جهان ارایه می کنند که عامل موفقیت آنان محدود نشدن به یک منطقه و مجهز بودن به دانش روز است.
در ادامه از آقایان دکتر حمید پور محمدی، دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، میرمحمد صادقی، محمدرضا حاجیان و محمدرضا پیشرو به عنوان طلایه داران دولتی تأسیس نهاد، محمدصادق خوشنویس انصاری، مصطفی خسروشاهلی، سیامک صمیمی دهکردی، روح الله صادقلو، سعید داوری فر به عنوان مشاوران بنیان گذار و بانک های صنعت و معدن، سپه، ملت، توسعه تعاون و پارسیان به عنوان بانک های پیشتاز در استفاده از خدمات مشاوره سرمایه گذاری تجلیل شد.
گفتنی است جشن همراهان تحوّل بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه کانون که به گزارش عملکرد سال مالی منتهی به آذر 95، تصویب برنامه و بودجه سال پیش رو و انتخاب بازرس قانونی اختصاص داشت، برگزار شد.