دعوت به مجمع عمومي 21 فروردين 98

تاریخ انتشار : 1397/12/22

جناب آقاي / سرکار خانم

مدير عامل محترم شرکت عضو داراي حق رأي

 

با سلام        احتراماً   بدين وسيله از جنابعالي يا نماينده تام الاختيار آن شرکت ( طبق تبصره 2 ماده 9 اساسنامه ) براي حضور در نشست مجمع عمومي عادي سالانه منتهي به 97/09/30 ( مطابق مواد 11و 15 اساسنامه) که در تاريخ 21 فروردين  ماه سال 98 برگزار  مي­گردد، دعوت به عمل مي­آيد.

دستورکار مجمع عبارت است از:  

-              استماع گزارش عملکرد شوراي عالي در سال مالي 96- 97

-              استماع گزارش بازرس قانوني

-              بررسي و تصويب عملکرد، ترازنامه و ساير صورت هاي مالي دوره منتهي به 30 /9/97

-              بررسي و تصويب بودجه و رئوس برنامه هاي سال 98

-              انتخاب بازرسان قانوني( اصلي و علي البدل )

-              انتخاب روزنامه کثيرالانتشار جهت نشر آگهي هاي کانون

-             ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي سالانه

*******************************************************************

- يادآوري: طبق تبصره هاي 1 و 2 ماده 9  اساسنامه، نمايندگان اعضاي کانون براي حضور در مجمع عمومي، بايد کتبي معرفي و از بين اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شرکت عضو باشند. شايان ذکر است به همراه داشتن کارت ملي و روزنامه آخرين تغييرات شرکت الزامي­است.(اگر در يک سال اخير شرکت تغييرات داشته است)

-  همچنين برابر اساسنامه هريک از اعضاء که امکان حضور ندارند مي­توانند با هماهنگي دبيرخانه کانون  به يکي از شرکت­هاي معتبر عضو کانون وکالت دهند.

-   برابر اساسنامه هريک از نمايندگان داراي حق رأي  شرکت­هاي حاضر در مجمع، مي­تواند وکالت حداکثر دو عضو  ديگر را با ارائه وکالتنامه عهده دار شود.

 -  صورت هاي مالي و ترازنامه دوره منتهي به 30 /9/97 ، براي رؤيت اعضاي محترم در سايت کانون ( بخش ويژه اعضاء) و  دبيرخانه کانون موجود است.

- شرکت هاي عضو داراي حق رأي شرکت هايي هستند که گواهينامه آنها براي سالهاي 97 و 98 معتبر است.

زمان : رأس ساعت .14:00 روز 98/01/21

مکان : سالن همايش امين­الضرب خانه تشکل­ها واقع در خيابان قائم مقام فراهاني، کوچه ميرزا حسني،پلاک 18،طبقه اول،

                                                                                                                     

                                                                                                                     حميدرضا حقيقت­پژوه