درباره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون

تاریخ انتشار : 1397/02/17

مشروح خبر


2- استحضار دارید که مسیر طبیعی ابلاغ نامه های رسمی کانون به شرکتهای عضو، از طریق دبیرخانه کانون است و لذا نامه هایی را که از طرق دیگر مانند سایر شرکتهای عضو دریافت می فرمایید افزون بر آنکه حرکتی خلاف عرف و اخلاق تلقی می شود و عملی است که با اهداف سوء و تخریبی به منظور جلوگیری از به حد نصاب رسیدن حاضران در مجمع صورت می گیرد.
3- با توجه به صرف هزینه و زمان که اعضای کانون از سراسر کشور جهت حضور در مجمع عمومی تقبل می کنند خواهشمند است به پاس احترام به این همراهی، حتماً در مجمع عمومی روز 19 اردیبهشت حضور پیدا کنیم تا با استفاده از دیدگاههای تک تک اعضای محترم مسیر پیش روی کانون ترسیم شود.
4- چنانچه به هر دلیل امکان حضور در مجمع را نداشته نباشید می توانید با هماهنگی دبیرخانه کانون به یک شرکت عضو دارای حق رأی وکالت کتبی دهید. هر عضو دارای حق رأی می تواند وکالت دو عضو دیگر را داشته باشد.
5- وعده دیدار ما ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 19 اردیبهشت در سالن امین الضرب واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان میرزاحسنی ، پلاک 18 طبقه اول.