ارائه خدمات نرم افزاري با تسهيلات ويژه

تاریخ انتشار : 1398/04/18

در اجراي بند ط ماده 7 اساسنامه کانون، مبني بر تهيه، تدوين اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي مربوط و نظارت حرفه اي بر کار مشاوران، اين نهاد مصمم است خدمات مورد نياز شرکت هاي عضو را با هدف به روز کردن خدمات مشاوران، استاندارد کردن فعاليت ها، کمک به توسعه کيفي شرکت ها و ارائه خدمات نيروي انساني، از طريق امضاي تفاهمنامه ها با سازمان ها و دستگاههاي مرتبط با نيازهاي اعضاء، و اخذ تخفيفات و تسهيلات ويژه براي آنها، متناسب پيشبرد امور مربوط ارائه کند.  

در همين ارتباط ، به منظور دريافت خدمات نرم افزاريMIS با تسهيلات قابل توجه از شرکت دانش و فناوري راهگشايان زمان ( دفراز) در چارچوب تفاهمنامه متقابل با کانون خدمات تسهيلاتي زير به علاقه مندان ارائه مي شود:

  • نرم افزار MIS
  • خدمات طراحي وبسايت با قالب هاي آماده
  • خدمات تهيه مستندات استراتژي و ساختار سازماني و شرح شغلي

مبلغ خدمات بالا طبق جدول زير خواهد بود:

 

رديف

 

عنوان خدمات

 

نقدي

 

6 ماهه

 

12 ماهه

 

1

 

نرم افزار MIS

 

000/000/ 70

 

000/000 / 13

 

000/000 / 7

 

2

 

وب سايت

 

000/000 /40

 

7/500/00

 

000/000 /4

 

3

 

خدمات مستندات

 

000/000 /20

 

3/750/000

 

000/000 /2

 

علاقه مندان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 1- 88339830-021  تماس بگيرند.