ديدار مسئولان کانون با دبير کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي

تاریخ انتشار : 1398/07/16

ظرفيت هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و نقش اين نهاد در توسعه صنعتي کشور، در ديدار تني چند از اعضاي شوراي عالي و دبير کل کانون با محمد رضا جمشيدي دبير کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي بررسي شد.

در ابتداي اين ديدار که بعد از ظهر روز دوشنبه 15 مهر ماه در دفتر کانون بانک هاي خصوصي و با حضور اسماعيل صابري و کوروش نيکخو اعضاي شوراي عالي کانون انجام شد صابري با اشاره به ساختار کانون در صيانت از منابع ملي بانک ها از طريق تعيين صلاحيت حرفه اي مشاوران عضو اين نهاد و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنان در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب کانون، بهره گيري سيستم بانکي از اين ظرفيت ايجاد شده و به بلوغ رسيده طي 12 سال فعاليت رسمي آن را فرصتي ارزشمند براي بانک ها دانست و خواستار توجه بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي به اين فرصت شد.

سپس دبيرکل کانون نحوه شکل گيري کانون در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي را تشريح و به آيين نامه هايي که فعاليت مشاوران عضو را با نظام مندي کامل و نظارت دايمي ميسر ساخته اشاره کرد و در پايان سامانه هاي مختلف به کارگرفته در کانون را که با هدف شفاف سازي فعاليت ها و ايجاد بستر رقابت هاي سالم و حرفه اي در کانون فراهم شده است معرفي کرد.

کوروش نيکخو ديگر عضو شوراي عالي حاضر در نشست، با مقيسه عملکرد تعدادي از بانک هاي خصوصي در زمينه استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون و امکان تعميم اين حرکت سازنده که در نهايت مسئوليت بررسي اهليت و توجيه واقعي طرح ها را بر عهده يک نهاد مسئول متخصص قرار داده و با تسريع و تدقيق در آماده کردن گزارش هاي بانک پذير، اطمينان لازم را در تخصيص تسهيلات به طرح هاي متقاضيّ به سيستم بانکي مي دهد، يک ضرورت ملي دانست.

دبير کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي نيز با استقبال از استفاده از خدمات مشاوران باصلاحيت يک نهاد قانوني، ابراز اميدواري کرد که با فراهم سازي امکان آشنايي بيشتر بانک ها و مؤسسات خصوصي با ظرفيت هاي کانون و توانمندي هاي اعضاي آن، بتوان حداکثر بهره مندي ممکن از اين ظرفيت را عملياتي کرد.