ديدار با معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد کيش

تاریخ انتشار : 1398/09/24

پيش از ظهر امروز ( يکشنبه 24 آذر ماه) دبير کل کانون درديدار با دکتر ناصر آخوندي معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد کيش ، ضمن معرفي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، ظرفيت هاي تخصصي موجود در بيش از 200 شرکت عضو اين نهاد را برشمرد و با اشاره به به تفاهمنامه همکاري هاي مشترک با منطقه آزاد سمنان و مذاکرات پيشرفته با سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي در زيمنه تمهيد سازوکارهاي همکاري متقابل و فعال سازي مشاوران عضو کانون در مطالعه طرح هاي مناطق آزاد، خواستار توجه به اين ظرفيت عظيم تخصصي شد.  

دکتر ناصر آخوندي نيز در پاسخ با تأييد خدمات کانون و اعضاي اين نهاد در حوزه مشاوره سرمايه گذاري و تأکيد بر اينکه همکاري با کانون به طور قطع مي تواند درچارچوب سياست هاي برون سپاري منطقه آزاد کيش مورد توجه قرار گيرد ابراز اميدواري کرد که با فراهم شدن زمينه رسمي همکاري هاي کانون با سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ، اين چشم انداز منطقي هم محقق شود.