اخبار کانون ويژه تيرماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1399/05/13

تازه ترين شماره نشريه " اخبار کانون " ويژه تيرماه 99 ، با گفت و گويي با آقاي اسماعيل صابري درباره باشگاه مشاوران سرمايه گذاري و با عنوان " فضايي براي؛ دست يابي به مزيت همسو با کسب و کار اعضاي کانون " آغاز مي شود.

نايب رييس دوم شوراي عالي در اين گفت و گو که نخستين اعلام رسمي راه اندازي باشگاه مشاوران سرمايه گذاري در کوتاه زمان آينده است، ابتدا به اهداف کلي باشگاه مي پردازد و مي گويد: اين باشگاه با هدف توسعه سرمايه اجتماعي و سرمايه دانشي کشور در زمينه مشاوره سرمايه گذاري و اعتباري و حوزه هاي مرتبط با آن، کمک به سياستگذاري هاي مورد نياز  در کانون و تدوين و اجراي برنامه ها در زمينه ياد شده، کمک به توانمندسازي و توسعه ظرفيت اعضا در زمينه اهداف و فعاليت هاي باشگاه، اعتلاي نقش و جايگاه باشگاه وتوسعه مرجعيت آن در حوزه فعاليت هاي مربوطه و ايجاد شبکه اي از صاحب نظران و فعالان و ذي مدخلان حوزه مشاوره سرمايه گذاري به منظور تشريک مساعي، مبادله و تعاطي افکار در جهت ساماندهي مباحث مربوط به آن توسط کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايجاد شده است.

وي در ادامه مي افزايد: اين باشگاه مي تواند با استفاده از ظرفيت هاي علمي و فضايي که ايجاد مي کند، پلتفرمي براي توليد و مديريت دانش در حوزه سرمايه گذاري و تبيين جايگاه مشاوره و کار حرفه اي در اين زمينه در سطح کشور باشد. باشگاه هاي کسب و کار (بيزنس کلاب ها) در کشورهاي مختلف و توسعه يافته وجود دارند و معمولا تلاش مي کنند در يک فضاي نيمه رسمي و فارغ از چهارچوب هاي سازماني، فضايي براي تبادل افکار، دوره هاي آموزشي ويژه، فضاي گپ و گفت کسب و کاري و فرصت برقراري ارتباط افراد با توانمندي هاي مختلف را با هم ايجاد کنند. در دنياي امروز يکي از پايه هاي اساسي کسب و کار ارتباط و توانايي شبکه سازي است که باشگاه هاي اينچنيني مي توانند نقش ميان بري در برقراري ارتباطات، تسهيل تبادل دانش و کاهش هزينه هاي يادگيري را ايفا کنند.

در اين شماره همچنين گفت و گوي ديگري در باره مهندسي هزينه طرح ها با آقاي مهندس محمد رضا نصرتي انجام گرفته که با عنوان " روش هاي سنتي پاسخگوي مگا پروژه هاي پيچيده نيستند " درج شده است.

مهندس نصرتي تعريفي از مهندسي هزينه به اين شرح داده که : : مهندسي هزينه يعني طراحي مالي به شکلي که هميشه در جهت افزايش دارايي هاي استراتژيک اعم از مشهود و نامشهود حرکت کنيم. مهندسي هزينه صرفاٌ در فاز پروژه کاربرد ندارد بلکه ازنقش اساسي در تمام طول عمر کسب و کار يعني شکل گيري يک ايده، بررسي و امکان سنجي، تهيه برنامه توسعه کسب ، تامين منابع ، سرمايه گذاري، راه اندازي، توليد و يا ارائه خدمات، فروش ، جمع آوري و انتقال به کسب و کار ديگر نقش حساسي دارد. حوزه هاي کار مهندسي هزينه نيز از برآورد شروع مي شود و بودجه بندي ، کنترل، مديريت دارايي ها، مديريت ادعا، آناليز ريسک، اناليز و برنامه ريزي مالي و ...با استفاده ازروش ها و ابزارهاي نوين براي ارزيابي طرح ها مانند هوش مصنوعي ، را شامل مي شود.

وي در ادامه به نکات جذابي اشاره داشته که مي تواند براي مشاوران عضو کانون مفيد باشد.

در اين شماره يادداشتي با عنوان " نقش تبليغات در  معرفي جايگاه و ظرفيت هاي کانون " به قلم آرزو ضيائي کارشناس روابط عمومي کانون ، گزارشي درباره سقوط ريال، مطلبي درباره " شروط سرمايه ‌گذاري در صنايع اشباع و نحوه صدور و تمديد جوازهاي کاشي و سراميک " ، مقاله اي در ارتباط با " مأموريت جديد بانک صنعت و معدن " و اخبار مهم کانون درج شده است.