نشست اعضاي هيأت عالي نظارت کانون با اعضاي شوراي عالي

تاریخ انتشار : 1399/09/08

نشست مشترک هيأت عالي نظارت و شوراي عالي کانون، چهارشنبه 5 آذر در محل بانک صنعت و معدن برگزار شد.

در پي معرفي اعضاي جديد هيأت عالي نظارت کانون از طرف اداره کل دفتر امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، اولين نشست اعضاي هيأت با تني چند از اعضاي شوراي عالي کانون، برگزار و طي آن ضمن معرفي ظرفيت هاي جديد کانون و تأکيد بر ضرورت تشکيل هيأت عالي نظارت طبق اساسنامه از سوي شوراي عالي، عملکرد کانون از ابتداي تأسيس تاکنون به اطلاع اعضاي هيأت عالي نظارت رسيد و در ادامه ساير مواد دستور جلسه مورد بحث قرار گرفت.

در اين جلسه آقايان مهري مديرعامل بانک صنعت و معدن،  شيري مدير عامل پست بانک، دانيالي عضو هيأت مديره بانک سينا و مجاهدي عضو هيأت مديره بانک آينده به عنوان اعضاي هيأت عالي نظارت و آقايان حقيقت پژوه، حاتمي يزد و خانم دانش خضري از اعضاي شوراي عالي حضور داشتند.