کاهش ۹.۳ درصدي نرخ تورم توليد بخش صنعت در زمستان ۹۹

تاریخ انتشار : 1400/02/13

تهران- ايرنا- براساس داده‌هاي آماري مرکز آمار ايران، نرخ تورم توليد بخش صنعت در زمستان ۹۹ برابر ۱۲.۲ درصد بود که در مقايسه با فصل قبل ۹.۶ واحد کاهش داشت.

به گزارش روز يکشنبه ايرنا، مرکز آمار گزارشي از نرخ تورم توليد فصلي، نقطه به نقطه و ساليانه بخش صنعت در سال ۹۹ را منتشر کرد.

طبق اين گزارش، تورم فصلي توليد معادل ۱۲.۲ درصد بود. در بين زيربخش­‌هاي مختلف صنعتي در فصل مورد بررسي کمترين تورم فصلي مربوط به توليد محصولات از توتون و تنباکو سيگار (صفر درصد) و ساخت ساير مصنوعات (١.٧ درصد) و بيش­ترين آن به ترتيب مربوط به ساخت مواد شيميايي و فرآورده‌هاي شيميايي ( ١٩ درصد)، ساخت کُک و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت (۱۶.۶ درصد)، ساخت وسايل نقليه‌ي موتوري، تريلر و نيم­‌تريلر (۱۴.۹ درصد) و ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر (۱۳.۴ درصد) است.

بررسي‌هاي جداول نشان مي‌دهد که نرخ تورم توليد نقطه به نقطه در زمستان سال گذشته به ۹۳.۶ درصد رسيد. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدکنندگان محصولات صنعتي به‌ازاي توليد کالاهاي خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨، ۹۳.۶ درصد افزايش دارد.

تورم نقطه به نقطه در پاييز پارسال ٧٧.٣ درصد بوده است. در ميان بخش‌­هاي مختلف صنعتي، کمترين تورم نقطه به نقطه مربوط به توليد محصولات از توتون و تنباکو سيگار (٢٢.٩ درصد)، ساخت ساير مصنوعات (۳۷.۵ درصد) و چاپ و تکثير رسانه‌هاي ضبط شده (٤٠.٢ درصد) و بيش­ترين تورم نقطه به نقطه به ترتيب مربوط به زيربخش‌­هاي صنعتي ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل (۱۵۴.۹ درصد)، ساخت مواد شيميايي و فرآورده‌هاي شيميايي (١٢٩.٤ درصد)، ساخت فلزات پايه (١١٧.٧ درصد)، ساخت محصولات از لاستيک و پلاستيک ( ١٠٢.٨ درصد)  و ساخت تجهيزات برقي (٩٧.٧ درصد) است.

نرخ تورم توليدکننده محصولات صنعتي در چهار فصل منتهي به زمستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۶.۸ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در فصل قبل ١٩.٤ واحد درصد افزايش نشان مي‌­دهد.

در فصل مورد بررسي، در بين زيربخش‌­هاي مختلف صنعتي در کشور، کمترين تورم ساليانه مربوط به ساخت فرآورده‌هاي توتون و تنباکو (١٩ درصد)، چاپ و تکثير رسانه‌هاي ضبط شده (۲۵ درصد)،  ساخت کُک و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت (۲۶.۹ درصد) و بيش­ترين آن به ترتيب مربوط به ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل (۱۳۸.۶ درصد)، ساخت فلزات پايه (۱۰۵.۶ درصد)، ساخت تجهيزات برقي (۷۱ درصد) و ساخت مواد شيميايي و فرآورده‌هاي شيميايي (۶۹.۱ درصد) است.

به گزارش ايرنا، نرخ تورم توليدکننده (شاخص بهاي توليدکننده) مانند شاخص بهاي مصرف کننده (CPI) همچون شاخص‌هاي قيمتي است که در بررسي روند سطح قيمت ها مورد بررسي قرار مي گيرد. شاخص بهاي توليدکننده يکي از معيارهايي است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادي، از سطح عمومي قيمت ها محاسبه و منتشر مي شود. ازاين رو، تأثير قابل توجهي بر تصميم گيري صاحبان صنايع، سرمايه گذاران و حتي سياستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهاي توليدکننده، اندازه گيري تغييرات قيمت هايي است که توليدکنندگان در ازاي فروش کالاها و خدمات خود دريافت مي کنند. به عبارت ديگر مي توان عنوان نمود که اين شاخص، قيمت کالاها در کارخانه و مبداء توليد را در نظر مي گيرد.

هر افزايش يا کاهش قيمت در شاخص بهاي توليدکننده با يک وقفه زماني در شاخص بهاي مصرف کننده هم مشاهده مي شود. ازاين رو از تغييرات شاخص بهاي توليدکننده بعنوان پيشگويي براي تورم عنوان مي کنند. علاوه بر اين، شاخص بهاي توليدکننده روند تغييرات قيمت ها را از ديدگاه توليدکننده و خريدار در بخش هاي مختلف اقتصادي (کشاورزي، صنعت و خدمات) نشان داده است.