اطلاعيه در ارتباط با پخش آنلاين مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون

تاریخ انتشار : 1400/03/09

به استحضار اعضاي محترم کانون مي رساند از آنجا که آگاهي اعضاء از عملکرد شوراي عالي و برنامه هاي پيش روي کانون در سال جديد ( 1400 ) از اهميت بسياري برخور دار است براي برگزاري موفقيت آميز مجمع عمومي از همه امکانات در اختيار بهره برده شده که اميد است با توجه به تأمين فضاي باز به منظور حفظ سلامت اعضاي محترم، از حضور اکثريت اعضاي کانون در اين نشست بهره مند شويم.

در عين حال براي آن دسته از شرکت هاي عضو که به هر دليل امکان حضور ندارند، پخش آنلاين مراسم نيز پيشبيني شده است که مديران محترم عامل يا اعضاي محترم هيأت مديره شرکتهاي عضو مي توانند با استفاده از لينک زير ، با ذکر نام خود و شرکت متبوع ، به عنوان ميهمان وارد و در جريان مراسم مجمع عمومي قرار گيرند.    

علاقه مندان به لينک زير مراجعه فرمايند:

https://www.skyroom.online/ch/kanoonmoshaver99/majmah-omomi-kanoon-moshaveran