پيش‌شرط‌هاي موفقيت بانک مرکزي در بازگرداندن ارزهاي بلوکه شده

تاریخ انتشار : 1400/07/12

يک کارشناس اقتصادي گفت: بدون شک يکي از وظايف بانک مرکزي مسئله بازگرداندن ارزهاي بلوکه شده است، اما تحقق آن نيازمند برداشتن گام‌هاي اوليه و هماهنگي دستگاه‌هاي مربوطه است.

علي حيدري، کارشناس مسائل اقتصادي درباره سياست موثر بانک مرکزي براي بازگرداندن ارزهاي کشور از خارج به خبرنگار ايبِنا گفت: پيش از هر توضيحي بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که شرايط کشور تا به امروز نشان از اين داشته که تعيين دستورالعمل براي بانک مرکزي و موظف ساختن آن در اصول اوليه حتي اگر کار را هم به جلو ببرد، بسيار کند خواهد بود. 

وي در ادامه اضافه کرد: نياز بانک‌هاي مرکزي در دنيا براي ارائه عملکردي مفيد استقلال است و جهت دستيابي به اين مهم لازم است تا از ميزان بايدها و نبايدها  درحيطه اقتصاد کم شود، زيرا بانک مرکزي با اين روش خواهد توانست قدرت لازم را در مذاکرات پولي و چانه‌زني حتي در شرايط تحريمي براي کشور به کاربندد، بنابراين بهتر آن است تا در چنين شرايطي استقلال بانک مرکزي از سوي تمامي نهادها به رسميت شناخته شودو حتي مجلس آن را به صورت قانون اجرايي سازد.

حيدري درباره سازوکار اين کار ابراز کرد: بانک مرکزي ايران چنانچه به استقلال نرسد، منفعل خواهد بود و جز کارخانه چاپ پول در برابر ضعف اقتصادي مديريت ناکارآمد کاربرد ديگري نخواهد داشت.

وي در ادامه يادآور شد: بدون شک يکي از وظايف بانک مرکزي همين مسئله مورد اشاره آقاي رئيس‌جمهور است، اما  انجام آن بدون برداشتن گام‌هاي اوليه چندان موفق نخواهد بود. 

کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص تاکيد کرد: مناسبات اقتصادي و مذاکرات بين‌المللي در حيطه وزارت امور خارجه و نهاد بالاتر از آن نهاد رياست جمهوري بايد تقويت شود، بدون بازگشايي مرزهاي مذاکرات دست بانک مرکزي از انجام اين کار تهي خواهد بود و صحبت درباره چنين مباحثي در  کوتاه مدت مي‌تواند گفتار درماني خوبي باشد، ولي در بلند مدت انتظارات را برآورده نمي‌کند.

حيدري درباره برداشتن گام‌هاي اوليه مورد اشاره يادآور شد: اولين مسئله همان است که درابتدا مورد توجه قرار گرفت، يعني استقلال بانک مرکزي و به رسميت شناختن از سوي تمامي نهادها به ويژه مجلس تا درنتيجه اين امر نهادهاي حکومتي و دولتي سياست‌هاي مالي و بازرگاني خود را با سياست‌هاي پولي بانک مرکزي همسو سازند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي درادامه افزود: مسئله ديگر برداشتن گام‌هاي بزرگ براي ادامه مذاکرات برجام و گفت‌وگوهاي چند جانبه با همسايگان است، اين امر مي‌تواند از مهم‌ترين کارها به حساب آيد که در صورت اجرايي شدن اميد به بانک مرکزي دوباره زنده خواهد شد.

  •