آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه اهتمام به کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران

تاریخ انتشار : 1400/08/23

 (بخشنامه شماره ۱۸۴۷۴/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۰ مرکز آمار ايران)

 

تمامي دستگاه‌هاي اجرايي

 

با سلام و احترام؛

در راستاي اجراي بند الف ماده ۶ برنامه ملي توسعه آمار کشور و «آيين‌نامه کيفيت آمارهاي رسمي ايران» مصوب ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شوراي عالي آمار که طي نامه شماره ۶۱۱۲۷ مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ توسط معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گرديد، به پيوست «آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه اهتمام به کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران» براي بهره‌برداري و دستور اجرا ابلاغ مي‌شود. بر اساس مفاد آيين‌نامه مذکور، کيفيت آمارهاي رسمي در پايين‌تر سطح از نشان کيفيت، مورد ارزيابي قرار گرفته و آمارهايي که از الزامات دستورالعمل مذکور پيروي نمايند، حائز «گواهينامه اهتمام به کيفيت خواهند بود.

اميد است با تلاش و کوشش مجدانه جنابعالي/ سرکار عالي و همکاران محترم آن دستگاه اجرايي و در تعامل هر چه بيش‌تر با مرکز آمار ايران، در رسيدن به اهداف تبيين شده برنامه ملي توسعه آمار کشور و توليد آمارهاي رسمي با کيفيت، موفق و پيروز باشيد.

 

                               جواد حسين زاده- معاون رييس سازمان و رييس مرکز آمار ايران

 

 

پيوست: آيين‌نامه اجرايي صدور گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت آمارهاي رسمي ايران

مقدمه

۱- کليات

نوشته هاي مشابه

طرح جامع آمار و تبادل داده‌ها در کشور

۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

طرح نظام آماري ايران

۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

نظام آماري کشور

۴ مهرماه ۱۴۰۰

ابلاغ اولين نسخه فهرست آمارهاي رسمي کشور و آيين نامه نشان کيفيت آمارهاي رسمي

۱۵ ارديبهشتماه ۱۴۰۰

۱-۱- آمارهاي رسمي

۱-۲- چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران

۱-۳- آيين‌نامه کيفيت آمارهاي رسمي ايران

۱-۴- اهداف صدور گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت

۱-۵- گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت

۲- محورهاي مرتبط با «گواهينامه اهتمام به کيفيت»

 

۳- اقدامات لازم جهت اخذ «گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت»

۱-۳- فراگيري اصول و اهداف چارچوب کيفيت

۲-۳- ارزيابي فرايند توليد آمارهاي رسمي توسط متقاضي گواهي‌نامه (خودارزيابي)

۳-۳- تحقق محورهاي مربوط به گواهينامه اهتمام به کيفيت

۳-۴- ارسال درخواست رسمي

۳-۵- بررسي درخواست رسمي توسط دبيرخانه کيفيت

۳-۶- بررسي درخواست رسمي توسط کميته فني

۳-۷- بررسي گزارش توسط شوراي کيفيت

۳-۸- اعطاي گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت

 

۴- تمديد گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت

۵- گردش کار در فرآيند اعطاي «گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت»

۶- مستندات مورد نياز براي دريافت نشان اهتمام به کيفيت در يک نگاه

۷- پيوست‌ها

پيوست ۱- اجزاي چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي مرتبط با گواهينامه اهتمام به کيفيت

پيوست ۲- فهرست ذي‌نفعان رشد اقتصادي، مرکز آمار ايران

 

پيوست ۴- تقويم انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار

پيوست ۵- تقويم انتشار مرکز آمار ايران

پيوست ۶- نمونه تکميل شده از نحوه ارائه عناوين آمارهاي رسمي و اطلاع رساني آن‌ها