لزوم تغيير نگاه بانک‌ها به صندوق توسعه ملي

تاریخ انتشار : 1400/08/30

رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي گفت: انتظار مي‌رود نگاه بانک‌ها به صندوق توسعه ملي نگاه به حفظ ثروت نسل آينده باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صندوق توسعه ملي، آقاي مهدي غضنفري ضمن تشکر از همکاري مناسب همه بانک‌ها با صندوق توسعه ملي افزود: خوشبختانه سطح همکاري ميان صندوق و بانک‌هاي عامل بسيار گسترده است و منابع ارزي و ريالي صندوق به دو صورت سپرده‌گذاري و عامليت در اختيار سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي قرار مي‌گيرد.

غضنفري ضمن انتقاد از رفتار برخي بانک‌ها در مورد عدم بازپرداخت مطالبات سررسيد شده گفت: هرچند استدلال برخي از آن‌ها درباره‌ي مشکلات اقتصادي براي وصول نشدن مطالباتشان از مشتريان قابل استماع است؛ اما نبايد منابع صندوق در نزد آنان ارزش کمتري داشته باشد.

وي افزود: انتظار مي‌رود نگاه بانک‌ها به صندوق توسعه ملي نگاه به حفظ ثروت نسل آينده باشد و آن‌ها نيز کمک کنند تا اين منابع بدون هيچ کاستي و با ارزش افزوده بالا در اختيار نسل‌هاي بعدي قرار گيرد.

رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي اضافه کرد: متأسفانه اينگونه بانک‌ها نه تنها کمکي به وصول مطالبات صندوق نمي‌کنند، بلکه چنين القا مي‌کنند که مي‌توان مطالبات صندوق را براي ساليان متمادي و دفعات مکرر استمهال کرد و با اين کار نوعي رفتار غير اقتصادي را نهادينه مي‌کنند.

رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي اعلام کرد بي شک صندوق در دوره‌ي مديريت جديد خود عزم راسخي براي وصول مطالبات معوق شده دارد و از همه‌ي ابزارهاي قانوني خود بهره مي‌گيرد.

غضنفري در پايان افزود: براي بهبود عملکرد بانک‌ها در اين خصوص دو راهکار وجود دارد؛ اول اينکه با نهادسازي مناسب، بتوان نوسانات قيمت ارز را بيمه کرد و يا در غير اين صورت، اين منابع به پروژه‌هايي اختصاص داده شود که محصولات توليدي آن‌ها صادرات محور بوده و ارز آوري آن‌ها مطمئن و تضمين شده باشد.