ضرورت مردمي‏‏‌سازي سرمايه‏‏‌گذاري در حوزه نوآوري

تاریخ انتشار : 1401/02/21

دنياي اقتصاد- صندوق نوآوري و شکوفايي: معاون سرمايه‌‌‌گذاري صندوق نوآوري و شکوفايي تاکيد کرد: «يکي از برنامه‌‌‌هاي اين صندوق در سال ‌جاري مردمي‌‌‌سازي سرمايه‌‌‌گذاري در حوزه نوآوري است.» شامگاه دوشنبه علي ناظمي در برنامه «تهران ۲۰» حاضر شد تا درباره چالش‌‌‌هاي جذب سرمايه در شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان براي مردم صحبت کند. معاون سرمايه‌‌‌گذاري صندوق نوآوري و شکوفايي در آغاز صحبت‌هاي خود، به معرفي صندوق‌‌‌ نوآوري و نقش آن در زيست‌‌‌بوم نوآوري کشور پرداخت. او همچنين خدمات چهارگانه صندوق نوآوري در حوزه‌‌‌هاي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، تامين مالي آنان و اعطاي تسهيلات مادي و معنوي از اين شرکت‌ها را تشريح کرد.

ناظمي اين چهار محور را شامل تسهيلات،  ضمانت‌‌‌نامه، سرمايه‌‌‌گذاري و خدمات بلاعوض توانمندسازي عنوان کرد و گفت: «در اين چهار محور،  خدماتي که صندوق نوآوري ارائه مي‌‌‌دهد متناسب با چرخه عمر شرکت‌هاست. ممکن است شرکتي باشد که محصول توليد مي‌‌‌کند و نياز به سرمايه در گردش دارد. صندوق با ابزارهاي مشخص از اين شرکت حمايت مي‌‌‌کند.» معاون سرمايه‌‌‌گذاري صندوق همچنين بر اين نکته اشاره کرد که اگر فرد يا گروه مبتکري ايده فناورانه‌‌‌اي داشته باشند، صندوق با مشارکت يا وام نمونه‌‌‌سازي اقدام به توسعه و تجاري‌‌‌سازي اين ايده‌‌‌ خواهد کرد. او همچنين در ادامه بر اين نکته انگشت تاکيد گذاشت که صندوق نوآوري طبق قانون تنها از شرکت‌هايي حمايت مي‌‌‌کند که با نام شرکت دانش‌‌‌بنيان ثبت شده‌‌‌اند. معاون سرمايه‌‌‌گذاري صندوق نوآوري و شکوفايي در ادامه ميزان خدمات مالي ارائه‌شده از سوي اين صندوق به شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان طي سال‌‌‌هاي ۹۸ تا ۱۴۰۰ را بالغ بر ۲۴‌هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: «رشد جدي تامين مالي شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در سال‌‌‌هاي گذشته قابل مشاهده است اما بايد بدانيم با اين همه کشور ما در حوزه فعاليت‌‌‌هاي نوآوري جوان است و نبايد منتظر باشيم همان عملکردي را که در صنايع سنتي داريم در حوزه اقتصاد دانش‌‌‌بنيان نيز داشته باشيم و بتوانيم در يک بازه کوتاه براي شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان به دست آوريم.» با اين وجود اما ناظمي برايند رشد کمي و کيفي شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در دهه ۹۰ خورشيدي را مثبت ارزيابي کرد: «سال ۹۲،  تعداد ۵۰ شرکت دانش‌بنيان در کشور داشتيم اما امروز تعداد اين شرکت‌ها به هفت هزار رسيده و چشم‌‌‌انداز ما رشد بيشتر تعداد اين شرکت‌هاست.»

 ناظمي همچنين به رشد کيفي فضاي فناورانه در کشور اشاره کرد: «يک رشد کيفي در دهه اخير تجربه کرديم و در موقعيت‌‌‌هاي مختلف مزيت‌‌‌هاي شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان به حل مسائل کشور کمک کرده است.» به گفته معاون سرمايه‌‌‌گذاري صندوق نوآوري و شکوفايي، مشارکت شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان کشور در حل بحران کرونا يکي از موارد مثال‌‌‌زدني نقش مهم اين شرکت‌ها در حل بحران‌‌‌هاي کشور و پيشروي به سوي توسعه پايدار است. «اين موارد به ما نشان مي‌‌‌دهد که شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان به سهم خود توان مقابله با معضلات زيرساختي در حوزه فناوري را در کشور دارند.» به گفته ناظمي، حوزه سرمايه‌‌‌گذاري در ميان ساير فعاليت‌‌‌هاي حمايتي صندوق نوآوري از اهميت بسزايي برخوردار است. او بر اين نکته اشاره کرد که صندوق نوآوري در سال‌‌‌هاي گذشته وارد اقسام گوناگون سرمايه‌‌‌گذاري جسورانه و خطرپذير شده است.

«بايد بگويم مدل هم‌‌‌سرمايه‌‌‌گذاري سازوکاري است که تا چهار برابر دولت کمک مي‌‌‌کند که تامين مالي مشارکتي اتفاق افتد.» او همچنين به اين مساله اشاره کرد که ۲۰ طرح دانش‌‌‌بنيان از طريق سامانه‌‌‌هاي تامين مالي جمعي و از طريق شرکت در مسابقه تلويزيوني «کارويا» توانسته‌‌‌اند پا بگيرند و توسعه يابند. «عمومي‌‌‌سازي و مردمي‌‌‌سازي که براي تامين سرمايه شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان به دنبال آن بوديم تا حدود بسيار خوبي محقق شده است. امسال دنبال گسترش ابعاد تامين مالي با مشارکت مردم هستيم. نقش صندوق اين است که اصل سرمايه مردم را تضمين مي‌‌‌کند و با چنين تضميني، خيال مردم از اصل سرمايه و پولي که سرمايه‌‌‌گذاري مي‌‌‌کنند راحت خواهد بود و همچنين ممکن است در اين حوزه مردم سود بالايي را بردارند.»  معاون سرمايه‌‌‌گذاري صندوق به اين هم اشاره کرد که براي حمايت‌‌‌هاي مالي از شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان کوچک‌تر صندوق نوآوري تصميم به استفاده از ابزار تامين مالي جمعي گرفته است. «سال گذشته ميزان ۱۰۰ ميليارد تومان از اين طريق تامين مالي اتفاق افتاد که ۴۱ ميليارد تومان از اين مبلغ سهم سرمايه‌‌‌گذاري صندوق بوده است.» او همچنين يادآور شد که «بيش از آنکه مبلغ تامين سرمايه شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان اهميت داشته باشد، مهم ابزارها و اثرگذاري فرآيندهايي است که به حمايت مالي از شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان مي‌‌‌پردازند.» ناظمي همچنين تاکيد کرد که پول بيشتر لزوما به توسعه زيست‌‌‌بوم فناورانه کمکي نخواهد کرد. «مهم اين است که اگر بناست تامين مالي براي شرکت‌ها رخ دهد،  مسير اين حمايت،  روشن،  ماموريت‌‌‌محور و هدفمند باشد تا به توسعه توليد محصولي خاص ختم شود.»