پنج شنبه, 26 مرداد 1396

اخبار کانون

 • 1
 • 2
 • 3

گزارش روز

 • جدال دوباره با ابر چالش‌های بانکی

  آن‌طور که عنوان می‌شود ولی ا... سیف در سمت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی ابقا خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین نهادهای اقتصادی ایران است و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند تاثیر زیادی روی کل اقتصاد دارد. سیف در حالی رئیس بانک مرکزی می‌ماند که به رغم اصلاحات انجام شده، نظام بانکی ایران همچنان نیازمند اصلاحات اساسی است. ادامه
   
 • 1

یادداشت

 • نگرشی به موضوع توسعه بازار کار مشاوران از چند منظر

  علیرضا کریم زاده             منظر اول  رمز بقای کانون به عنوان نهاد حرفه ای ونظارتی و اعضای شورای عالی به اعتبار انتخابشان به عنوان نمایندگان اعضاء و کانون و همچنین جایگاه نخبگان حرفه ¬ای ¬شان ، باید اصلاح وروزآمدکردن اهداف، وظایف و حوزه فعالیت کانون را مد نظر قرار داده و با این باور که :1. تقریباً اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران به تمام یا بسیاری از خدمات مشاوران سرمایه گذاری نیاز دارند .2. وجود اشارات و پیش¬بینی ¬هایی در قالب قانون بودجه سال های گذشته، قوانین برنامه های توسعه اقتصادی و ... در مقاطع مختلف و الزامات مورد نظر .3. وجود ظرفیت انجام کار درشرکت ¬های عضو کانون برای ارائه خدمات گوناگون در فرآیند سرمایه گذاری از ایده تا بهره¬برداری.4. نیاز اعضاء کانون به توسعه بازار ، کسب درآمد و خروج از وضعیت نامتعادل اقتصادی با ایجاد رسته¬های جدیدِ خدمات مشاوران و توسعه بازار ارایه خدمات مشاوره .منظر دوممقبولیت یک نهاد و تشکل حرفه ای ونظارتی، زمانی کامل می¬شود که با توجه به اهداف و وظایف قانونی تشکیل خود، بتواند تمام اشخاص (حقوقی) را که در آن حوزه فعالیت می¬کنند زیر پوشش خود درآورده ، همچنین بتواند تمام توقعات قانونی ومرتبط اعضای خود را شناسایی ، تعریف ، و تحت حمایت و نظارت داشته باشد .کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به اعتبار نام خود، تمام مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری را شامل شده و با توجه به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ... به منظور قابل اعتمادکردن بررسی ¬ها و مطالعات امکان سنجی و جلوگیری از انحراف سرمایه گذاری ¬ها درمرحله نظارت براجرا ومصرف منابع، تشکیل شده است .بدیهی است که اهداف، وظایف و برنامه¬های کانون متناسب با گذشت زمانِ تکمیل، استقرار و پیدا کردن جایگاه واقعی و درخواست¬های مشاوران حوزه سرمایه گذاری و اعتباری و تکالیف و انتظارات سازمان ¬های دولتی و عمومی و مشاوران، توسعه پیدا خواهد کرد . لذا کانون باید به اعتبار درخواست اعضاء و وظایف قانونی خویش، حوزه فعالیت خود را علاوه بر بانک ¬ها به سازمان ¬های دولتی ، عمومی و خصوصی توسعه داده و تأمین منافع اعضا را هم در نظر گرفته و زمینه¬ها و حوضه¬ های فعالیت¬ های مرتبط با امر سرمایه گذاری را رسمیت دهد .منظر سومنگاه اساسنامه به توسعه بازار :1- بر اساس ماده 5 اساسنامه، اعضای کانون اشخاص حقوقی و دارای سابقه روشن در این حرفه می¬باشند، لذا اساساً لازم است ، این حرفه تعریف شده و تمام انتظارات بحق نظام اقتصادی و صنعتی کشور در بحث سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات را در نظر گرفته و فعالیت¬ های مرتبط آن از ایده سرمایه گذاری تا بهره برداری و حتی بعد از بهره برداری را در بر ¬گیرد .2- بر اساس ماده 6 اساسنامه کانون ، اهداف تشکیل و فعالیت کانون به شرح زیر تعیین شده است : -توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه ‌گذاري در طرح‌ هاي توليدي (اعم از كالا و خدمات) -ايجاد تعامل با سازمان‌ ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه ‌گذاري -افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان -صيانت از حرفه و تخصص مشاوراننهاد این ماده کاملاً روشن می¬کند که وظایف و حوزه فعالیت کانون باید توسعه پذیر باشد .3- همچنین در ماده 7 وظایف و اختیارات کانون باتوجه به اهداف فوق مشخص گردیده است .الف- تعيين صلاحيت و رتبه‌ بندي و صدور كارت عضويت براي اعضاي كانون و نظارت بر حسن عملكرد آنان.در این بخش سؤالی که مطرح می¬شود آن است که صلاحیتی که باید بررسی و تعیین شود کدام است و اگر ماده 5 اساسنامه را در نظربگیریم باید تعریف توسعه یافته را در نظر بگیریم .4- زمانی که چنین ظرفیتی در کانون فراهم شده است، منطق استفاده بهینه و نیاز¬های کشور ایجاب می کند بهترین مشاوره¬ ها از توان، تخصص و تجربه اعضاء کانون در سرمایه گذاری ¬ها استفاده مطلوب شود . منظر چهارممفهوم چند بعدی توسعه بازار در اساسنامه و برنامه¬های اجرایی کانونمفهوم توسعه بازار حداقل در دو جنبه قابل اجراست :مفهوم نخست، ایجاد رسته ¬های جدید از خدمات مشاوره است. با در نظر داشتن آنکه اساساً سرمایه گذاری و مسائل آن از ایده¬ ها یعنی موضوعات شروع می¬شود و تا بهره¬برداری و پس از آن قابل تسری است. به عبارت دیگر هر سرمایه گذار نیازمند برخورداری از فرصت¬ های مشاوره در مراحل مختلف سرمایه گذاری از بررسی و انتخاب موضوع سرمایه گذاری – بررسی و امکان سنجی (اقتصادی ، فنی ، مالی ) اجرای طرح، نظارت بر اجرای صحیح طرح و مصرف منابع، عارضه یابی، تأمین مالی و ... است. بنابراین باید این رسته¬ ها به عنوان مجموعه ¬ای از شرح خدمات در هر مرحله شناسایی و تعریف شود تا اطمینان سرمایه گذار به برخورداری از انواع مشاوره ¬ها تحت پوشش نظارتی کانون جلب شود .مفهوم دوم از توسعه بازار ، شناسایی و باز کردن میزان و بازار برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری است، به این معنی که مشاوران سرمایه گذاری علاوه بر بانک ها در حوزه های کاری وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی نیز بتواند خدمات خود را ارائه دهند ، به عنوان مثال مشاوره و ارائه PFS به وزارت و سازمان های صنعت ومعدن و تجارت برای صدور جواز تأسیس ، یا عارضه یابی طرح های مشکل دار برای شرکت صنعتی یا هر متقاضی دیگر خواهد بود ، یا انجام مطالعات منطقه ای برای مناطق ویژه اقتصادی .منظر پنجمبا توجه به اینکه آنچه درباره ضرورت های ایجاد رسته های جدید و توسعه بازار گفته شده، خواسته های اعضای کانون در طول سالیان فعالیت کانون است، لذا به یقیین متضمن منافع بلند مدت مشاوران عضو کانون خواهد بود. با توجه به اطلاعات موجود در کانون انتظار اعضای کانون برای توسعه بازار و ایجاد رسته های جدید درخواست قدیمی و دیر پایی است.منظر ششماز آنجا که هرچه فراگیری یک تشکل نسبت به خدمات یک حرفه گسترده ر و کامل تر باشد، اعتبار آن تشکل و اعتماد به آن حرفه هم بیشتر خواهد شد، مثلاً شرکت هایی که به دلیل نداشتن شرایط نمی توانند عضو کانون شوند و رتبه کسب کنند، معمولاً در بازار غیر رسمی و با ارتباطات غیر رسمی فعالیت های خود را دنبال می کنند، بدون آنکه کانون بر فعالیت آنان اشراف و نظارتی وجود داشته باشد. بنابراین یکی از بهترین دستاوردهای ایجاد رسته های جدید، به رسمیت شناختن فعالیت های مرتبط با مشاوره سرمایه گذاری است .با توجه به اقدامات و وجود تجربه ده ساله در کانون در مبحث شناسایی مشاوران ذی صلاح و رتبه بندی و نظارت بر فعالیت اعضاء در رسته های امکان سنجی و نظارت، امکان ایجاد سازوکارهای موجود به رسته های جدید کاملاً وجود دارد .همچنین چشم انداز روشنی از فضای فعالیت و رقابت ، و بازار گسترده تر برای اعضاء فراهم خواهد شد . ادامه
   
 • 1

اطلاعیه‌ها

 • اطلاعیه24-95
 • اطلاعیه 23-95

 عیدی وزیر اقتصاد به فعالان اقتصادی:

سازمان تامین اجتماعی تنها حق دارد دفاتر یکسال گذشته هر شرکت را بررسی کند و حق ورود به سال های گذشته را ندارد. این رسیدگی قبلا شامل ۱۰سال گذشته می شد

ادامه

برگزاری کلاس آشنایی با اصلاحات قانون مالیات های مستقیم به سال آینده موکول شد

ادامه

گزارش

 • تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، آشکارساز شد تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، آشکارساز شد
  کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکل‌های پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.
 • دست و پا زدن بانک ها در جذب سپرده دست و پا زدن بانک ها در جذب سپرده
  گویا نظام بانکی خود به این نتیجه رسیده که باید نرخ سود را کاهش دهد؛ به همین دلیل چراغ خاموش، نرخ سود را کاهش داده؛ اگرچه هنوز برای جذب سپرده بیشتر دست و پا می زند.
 • تغییر ترکیب سپرده‌گذاری تغییر ترکیب سپرده‌گذاری
  دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نفع سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تغییر کرده است. بر این اساس سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک‌سال منتهی به خرداد سال‌جاری تنها یک درصد افزایش یافته، این در حالی است که در این مدت 54 درصد به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افزوده شده است. از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن…
karimzadeh

ورود اعضا