ارزش پول ملي؛ درسي که آموخته نشد

*دکتر علينقي مشايخي

بانکداري فراگير به زبان ساده

*ارغوان فرزين معتمد

دام‌هاي اقتصاد ايران

*بايزيد مردوخي . اقتصاددان

 

نگاهي به ريسک هاي پيش روي نظام بانکي

دکتر محمد رضا حسين زاده/ مديرعامل بانک ملي ايران

 

تعامل با FATF شرط لازم ولي ناکافي

*داود مهديان/عضو هيئت مديره آرين بانک افغانستان،مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بانکي

شروط حفظ تورم تک رقمي

پيمان قرباني/ معاون اقتصادي بانک مرکزي

برون‌رفت از توليد بيمار با طرح‌هاي توجيهي

سيد علي عباسي عضو اتاق بازرگاني و کارشناس اقتصادي

يکشنبه، ۲۴ تير ۱۳۹۷

ضرورت افزايش سرمايه بانک هامهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي

مهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي

نقش ارزش برند شرکا بر نتايج اتحاد

*مرضيه حسيني/مشاور برندينگ، بازاريابي و توسعه سبد محصول

تعارض، تسليم و صلح

موانع و راهکارهاي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

روش‌هاي جديد تامين مالي براي استارت‌آپ‌ها

مختصات برنامه مالي ۹۷

موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران