پايش حساب‌هاي بانکي

مهدي تقوي

چرا نقدينگي رشد کرده است؟

*بهاءالدين حسيني هاشمي، اقتصاددان

راه اصلاح نظام بانکي

پويا ناظران/ اقتصاددان

مسووليت بانک‌ها در مديريت منابع و کاهش فقر

محمدرضا حسين‌زاده|مدير عامل بانک ملي

بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، از پذيرش ريسک شانه خالي مي‌کنند

شايد مهم‌ترين مشکل بانکي‌هاي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات، عدم پذيرش مسئوليت ريسک باشد، اين مساله‌اي است که در طرح‌ها و پروژه‌ها نيز وجود دارد. بانک‌ها به‌جاي اجراي سياست‌هاي تشويقي و تلاش براي افزايش طرح‌ها، روندي بسته و ...

راه هاي دور زدن تحريم هاي آمريکا توسط ايران

crowd funding ابزار عبور از رکود تورمي اقتصاد

از بانکداري امروز چه کسي سود مي برد؟

ارزش پول ملي؛ درسي که آموخته نشد

*دکتر علينقي مشايخي

بانکداري فراگير به زبان ساده

*ارغوان فرزين معتمد

دام‌هاي اقتصاد ايران

*بايزيد مردوخي . اقتصاددان

 

نگاهي به ريسک هاي پيش روي نظام بانکي

دکتر محمد رضا حسين زاده/ مديرعامل بانک ملي ايران

 

تعامل با FATF شرط لازم ولي ناکافي

*داود مهديان/عضو هيئت مديره آرين بانک افغانستان،مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بانکي

شروط حفظ تورم تک رقمي

پيمان قرباني/ معاون اقتصادي بانک مرکزي

برون‌رفت از توليد بيمار با طرح‌هاي توجيهي

سيد علي عباسي عضو اتاق بازرگاني و کارشناس اقتصادي

يکشنبه، ۲۴ تير ۱۳۹۷

ضرورت افزايش سرمايه بانک هامهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي

مهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي

نقش ارزش برند شرکا بر نتايج اتحاد

*مرضيه حسيني/مشاور برندينگ، بازاريابي و توسعه سبد محصول

تعارض، تسليم و صلح

موانع و راهکارهاي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

روش‌هاي جديد تامين مالي براي استارت‌آپ‌ها

مختصات برنامه مالي ۹۷

موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران